شارژ ایرانسل

فال حافظ

 
 

صفحه نخست

ايميل ما

آرشیو مطالب

لينك آر اس اس

عناوین مطالب وبلاگ

پروفایل مدیر وبلاگ

طراح قالب

 

:: صفحه نخست
::
ايميل ما
::
آرشیو مطالب
::
پروفایل مدیر وبلاگ
::
لينك آر اس اس
::
عناوین مطالب وبلاگ
::
طراح قالب

::والدین ارجمند
::همکاران محترم
::آزمون دوم +نمونه سوالات


تمام لينکها تماس با ما


نويسندگان :

آمار بازديد :
:: تعداد بازديدها:
:: کاربر: Admin

 


 

پيام مديريت وبلاگ : با سلام خدمت شما بازديدكننده  گرامي ، به وبلاگ من  خوش آمديد .لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وبلاگ ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما در بهتر شدن كيفيت مطالب وبلاگ کمک کنید .


 

نمونه سوال هدیه ها برای گلهای خندان دوم

 نمونه سوالات هديه آسمان ديماه وبهمن ماه       درس هشتم :جشن تولد 1-یک خبرنگار به چه چیز های نیاز دارد ؟  الف) خودکار        ب) کاغذ        ج) ضبط صوت کوچ       د) هر سه   2-چه روز های را جشن می گیریم ؟  الف) عید نوروز       ب) تولد پیامبر       ج) عید قربان     د) هر سه   3-نام پیامبر مسلمانان حضرت ............. (ص) است .  الف) محمد           ب) علی         ج) حسن              د) حسین    4-پیامبر ما ........... را دوست داشته و با آن ها ................. می کرده است .  الف) مردم – بازی                         ب) کودکان – بازی       د) کودکان - نماز می خوانده است     ج) مردم - شمشیر بازی    5-پیامبران بزرگ الهی کدامند ؟  الف) حضرت نوح – حضرت ابراهیم – حضرت موسی – حضرت عیسی – حضرت محمد الف) حضرت نوح – حضرت محمد– حضرت موسی – حضرت عیسی – حضرت ابراهیم الف) حضرت عیسی – حضرت ابراهیم – حضرت موسی – حضرت نوح – حضرت محمد الف) حضرت نوح – حضرت موسی – حضرت ابراهیم– حضرت عیسی – حضرت محمد   6-از بین پیامبران زیر کدام بر تر ین هستند ؟  الف) حضرت نوح             ب) حضرت موسی              ج) حضرت محمد                د) حضرت عیسی   7- کتاب دینی ما مسلمانان ................... است ؟ الف) انجیل               ب) قرآن           ج) تورات                      8- به پیروان حضرت محمد .......... می گویند .    9-آخرین پیامبر خدا کیست ؟   10-کاملترین و بهترین  دین ................ است ؟     درس نهم : به جای پدر  1-نام مادر حضرت محمد (ص) چیست ؟  الف) آمنه                ب) خدیجه                  د) فاطمه                         2-نام پدر حضرت محمد چیست ؟  الف) عبدا..          ب) عبدالمطلب               ج) هاشم                      د) ابوطالب    3- چه کسی بهترین راهنمای ما انسان ها است ؟  الف) امامان                            ب) پیامبر                   ج) دوستان                              د) پدر و مادر   4- نام پدر حضرت فاطمه چیست ؟  الف) محمد                      ب) علی                       ج) حسن                         د) حسین    5- نام همسر حضرت محمد چیست ؟  الف) آمنه         ب) خدیجه              ج)   فاطمه  6-پیامبر با آن کودک تنها و غمگین که در کوچه ایستاده بود چه رفتاری داشتند ؟         7- رفتار پیامبر با کودکان چگونه بود ؟         درس دهم : در میان کودکان   1-نام آن مردی که برای نماز خواندن دنبال پیامبر آمد ه بود چه بود ؟   2-پیامبر برای رفتن به مسجد چگونه پیامبر را راضی نمود ؟   3-بوی گل محمدی ما را یاد ...........می اندازد . الف) عطر فروشی                       ب) زیارتگاه                  ج) خاندان حضرت محمد                د) هر سه مورد     درس یازدهم : می خواهم نماز بخوانم ؟   1-خواندن کدام سوره در نماز واجب است؟  الف) حمد              ب) توحید              د) کوثر                        2-بهترین راه شکر گزاری خداوند .................... خواندن است.  الف) قرآن                      ب) درس                           د) دعا                              د) نماز   3- وقت خواندن نماز ظهر و عصر ................................. و وقت خواندن نماز مغرب و عشا ....................... می باشد.   3- برای خواندن نماز رو به ................. می ایستیم .   4-در هر رکعت چند بار سجده می رویم ؟     5- در هر سجده چه قسمت های از بدن روی زمین قرار می گیرد ؟     6-ما مسلمانان در هر شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟     7-وقت خواندن نماز صبح چه موقع است ؟     8- برای خواندن نماز رو به ................. می ایستیم .     درس دوازدهم:مثل پیامبر   1-نام مادر امام حسن .......... ونام مادر امام حسین ................ است .  الف) فاطمه –خدیجه        ب) فاطمه- فاطمه         ج) خدیجه – فاطمه              2-نام امام دوم ما شیعیان کدام است ؟  الف) علی               ب) حسن                    ج) حسین                        سجاد  3-کدام یک جز پنج تن آل عبا  (اهل بیت )هستند ؟  الف) امام علی – فاطمه                     ب) حضرت محمد ( ص)           د) حسنین              ج) هرسه مورد 4- حضرت علی ................ حضرت محمد ( ص)است ؟ الف) پسر عمو                  ب) داماد                          ج) پسر عمه                     د) الف و ب 5- نام امام سوم ما شیعیان کدام است ؟  الف) علی                       ب) حسین                             د) حسن                       ج) سجاد  6- نام همسر حضرت علی چیست ؟  الف) خدیجه             ب) زینب                          د) فاطمه   7- اهل بیت چگونه انسان های بودند ؟  الف) مهربان                           ب) دلسوز                 د) خدا پرست                           ج) همه موارد   8- علیه السلام یعنی ....................... و صلی الله علیه و آل یعنی .....................   9- آخرین پیامبر خدا کیست ؟   10- حضرت محمد چه نسبتی با امام حسین  داشت ؟   11- اهل بیت پیامبر چند نفر هستند ؟نام ببرید ؟     درس سیزدهم : افطار شیرین 1-حضرت علی در ..............ماه ............. متولد شد ه است .  الف) سیزدهم - رجب     ب) پانزدهم – رجب              ج) سیزدهم – رمضان            د) پانزدهم – رمضان  2- حضرت علی ........... امام ما شیعیان است .  الف) اولین                    ب) دومین                ج) سومین                    د) چهارمین 3- حضرت علی با همه ........... مهربان بود .  الف) کودکان                  ب) فقیران                         ج) مسلمانان                  د) هرسه مورد  4- نام همسر مهربان حضرت علی چیست ؟  الف) فاطمه                     ب) خدیجه                        ج) حلیمه                      د) هیچ کدام  5- کدام یک فرزند امام علی است ؟  الف) امام حسن                    ب) امام حسین                       ج) حضرت ابوالفضل            د) هرسه 6- شیر خدا لقب کدام امام است ؟  الف) حضرت علی      ب) امام حسن         ج) امام حسین  7- امام علی در چه روزی به شهادت رسید ؟  الف) دهم عاشورا                ب) نوزدهم رمضان                 ج) بیست و یکم رمضان 8- اولین کسی که دین اسلام را پذیرفت ........................ بودند .  الف) امام حسن                     ب) امام حسین                                 ج) حضرت علی  9- کدام امام افطارش را به مرد م می بخشید ؟   قرآن و هدیه های آسمانی 1-     عبارت قَدقامَتِ الصَّلاة چند بار در اذان و اقامه به ترتیب گفته میشود؟ الف)یک بارـ2بار       ب) 2بارـ یک بار       ج) فقط 2 بار در اقامه      د) فقط یک بار در اذان 2-     معنی عبارت صِراطَ الَّذینَ اَنعَمتَ عَلَیهم یعنی الف)نیکوکاران         ب) راه پیامبران          ج) راه کسانی که به آنان نعمت داده ای       د) راه گمراهان 3-     سوره توحید چند آیه دارد؟ الف) 4آیه              ب) 5آیه                  ج) 3آیه                 د) 6آیه 4-     عبارت لااِله اِلاا... یعنی چه؟ الف) خدای بزرگ ا... است                            ب) خدایی به جز ا... نیست ج)خدا بزرگ است                                       د) خدا مهربان است      5- در نمازهای روزانه جند بار تسبیحات اربعه خوانده می شود؟               الف) 8بار                ب) 10 بار              ج) 4بار                  د) 6 بار 6-     کلمه ی طَیِباً در آخر آیه چگونه خوانده می شود؟ الف) طیبن              ب) طیب                ج) طیبا                 د) طیبی 7-     در پیام قرآنی رَبِّ اجعَلنی مُقیم الصلاة معنی مقیم یعنی چه الف) نماز گزاران          ب) قراربده         ج) نماز             د) اقامه ی نماز 8-     علی زودتر از دوستانش در جشن نیکوکاری شرکت کرد.این عبارت معنی آیه .... را می دهد. الف)فاستبقوالخیرات     ب) رب زدنی علما    ج)وبوالوالدین احسانا      د)وفعلوا الخیر لَعَلَکم تفلحون 9-     آیه ی مبارکه آیة الکرسی در کدام سوره قرار دارد؟ الف)کوثر              ب)بقره                ج)انعام                   د)شمس 10- به  این علامت ً     ٍ    ٌ  چه می گویند؟         الف) صداهای بلند          ب)صداهای کوتاه        ج)تنوین      د)صداهای توخالی 11- کلمه ی لَه و چگونه خوانده می شود؟         الف) لَهُوَ                   ب) لَهُو                    ج)لَه                           د)لَهُوی 12- مفهوم پیام آیه قرآنی وقولوبلناس حُسناً کدام عبارت است؟       الف) خوش اخلاقی             ب) نیکی به پدر و مادر           ج) با زبان خوش سخن گفتن           د)احترام به دیگران 13-چشمه ی زمزم در کدام شهر قرار دارد؟         الف)شام                  ب)مکه                     ج)مدینه                  د)عرفات 14- چشمه ی زمزم از زیر پای کدام پیامبر جوشیده بود؟        الف)ابراهیم (ع)          ب) یونس (ع)         ج) یوسف (ع)        د) اسماعیل (ع) 15- کدام پیامبر برای مردم شهر نینوا برگزیده شد؟        الف) یونس (ع)         ب) ابراهیم (ع)         ج)موسی (ع)          د) عیسی(ع) 16- کدام پیامبر مدتی از عمر خود را در شکم نهنگ گذرانده است؟       الف) یوسف (ع)         ب)یعقوب (ع)          ج) یونس (ع)           د) عیسی(ع) 17- حضرت موسی (ع) در زمان کدام گزینه زندگی می کرده است؟     الف) نمرود         ب) فرعون              ج) ابوسفیان                  د) معاویه   18- حضرت موسی از خداوند خواست که در پیامبری چه کسی را یاور او قرار دهد؟         الف)ابراهیم (ع)                ب) هارون         ج) آسیه                د) فرعون 19- در ذکر سجده جای خالی با کدام کلمه کامل می شود.سُبحانَ ربی .... وَبِحَمده        الف) الاَعلی               ب)العَظیم                  ج) زِدنی                د) اتوب 20- کلمه ی «یَنفَدُ» به چه صورت بخش می شود؟          الف)                   ب)                            ج)                           د) 21- محسنین یعنی چه؟        الف)زیاده خواهان              ب)نیکوکاران       ج)خیرخواهان        د)نمازگزاران 22- عبارت را کامل کنید« هُو ..... القَیوم »        الف) الحّی                ب) خالق            ج) ذاکر                      د) رحمان 23- در ذکر قنوت کلمه ی حسنه چند بار آورده شده است؟       الف) یک بار               ب) دوبار                ج) 3بار               د) تکرار نشده 24- معجزه ی حضرت موسی چه بود؟        الف) عصای حضرت         ب) کتاب تورات          ج) زنده کردن مردگان             د) تبدیل آتش به گلستان 25- معنی پیام قرآنی واحسن کما احسن ا... الیک در چه مورد است؟  الف) خوبی به دیگران                         ب) سلام کردن به دیگران       ج)خوبی خداوند به تو و خوبی تو به دیگران         د)پاداش خوبی 26-بنی اسرايیل چه کسانی بودند؟    الف) فرزندان حضرت یعقوب      ب)یهودیان         ج) اسراییلی ها      د)ب وج 27- عبارت قرآنی «واَمرهم شوری بینهم » در چه مورد است؟   الف) سبقت گرفتن در کار خیر      ب)حل اختلاف              ج)امر به دیگران                      د)مشورت در کارها 28- عبارت قرآنی فَمَن عفا و اَصلَحَ فَاَجرُهُ علی ا... کدام مغهوم یر را شامل می شود؟       الف) بخشش دوستان                 ب) هدیه دادن       ج) پاداش خداوند در برابر بخشش دیگران     د) پاداش خداوند 29- منظور از مسافر مَدَین کدام پیامبر است؟       الف) موسی (ع)         ب) عیسی (ع)            ج) هارون        د) یوسف (ع) 30- پیام قرآنی فَمَن یَعمَل مِثقال ذرة خیراً یَرَه و... در چه موردی نیست؟        الف) نتیجه کارهای خوب                 ب) روز پاداش و جزای کارها در روز قیامت        ج) نتیجه ی کارهای بد                     د) ثواب نماز خواندن         :         سوالات هدیه های آسمان                    پایه دوم              خانم سرابی 1-حدیث سلام کردن را کدام امام فرموده اند؟ آن را بگو ؟ 2- وقتی کسی را می بینیم  اولین کاری که انجام می دهیم چیست ؟ 3- چه کسی اول باید سلام کند؟ 4- اگر خورشید نبود چه می شد؟ 5- با کشیدن یک دایره چه شکل هایی می توان بکشی ؟ 6- یکی از آفریده های خداوند که نور وگرما دارد؟ 7- از دوستی ابروخورشید چه به وجود می آید ؟ 8- اگر کسی به ما مهربانی کرد ماچه باید بکنیم ؟ 9- اگر کسی به ما هدیه داد ما باید از او ..................کنیم . 10- حرف زدن با خدا ......................نام دارد . 11- برای چه وض می گیریم ؟ 12- برای چه کارهایی وضو می گیریم ؟ 13- اولین کاری که برای وضو گرفتن انجام می دهیم چیست ؟ 14- چگونه وضو می گیریم ؟ 15- نام پیامبران بزرگ خداوند را بنویس . 16- نام آخرین پیامبر بزرگ خداوند چیست ؟ 17- قرآن ................کتاب..................است . 18- رفتار پیامبر با کودکان چگونه بود؟ 19- پیامبر باآن کودکی که تنها وغمگین درکوچه ایستاده بود چه رفتاری کرد؟ 20-پیامبر برای رفتن به مسجد چگونه کودکان راراضی نمودند؟ 21- برای نماز خواندن روبه ....................می ایستیم . 22- خواندن چه سوره هایی در نماز واجب است ؟ 23-درهررکعت چند بار به سجده می رویم ؟ 24- درهرسجده چه قسمت هایی از بدن روی زمین قرار می گیرد؟ 25- اهل بیت را نام ببرید؟ 26- علیه السلام یعنی ......................وصلی الله علیه وآله  یعنی ................................ 27- کدام امام افطارشان رابه فقیر بخشیدند؟ 28-  .......................... اولین مردی بود که دین  اسلام را پذیرفت . 29- چرا امام حسن (ع) دعوت مردان فقیر را پذیرفت ؟ 30- کدام امام چندین بار ثروتشان را میان نیازمندان تقسیم کردند ؟ 31- چرا امام حسن (ع) مردان فقیر را به خانه اش دعوت کردند؟ 32- این سخن را حضرت محمد درباره ی چه کسی فرموده اند ؟(هرکه حسین را دوست داشته باشد خدا دوستش دارد) 33- هروقت نام امام حسین (ع) را می شنوم به یاد ...................... می افتم . 34- امام حسین در روز....................ودر سرزمین .....................به شهادت رسید . 35- چند مورد از آداب غذا خوردن را بنویس. 36- بعد از خوردن آب  .............................. می گوییم. 37- کدام درس ها درمورد صداقت وراستگویی می باشد ؟ 38- کدام درس ها در مورد پاگیزگی ورعایت نظافت وبهداشت محیط اطرافمان می باشد؟ 39- چه کار کنیم تا محیط اطرافمان تمیز وپاکیزه  باشد؟ 40- فرید ورضا چه اشتباهی انجام داده بودند ؟ 41- فرید ورضا چگونه می توانستند اشتباه خود را جبران کنند؟ 42- چرا وقتی پسر به پارک رفته بود دوست نداشت از گل های لاله عکس بگیرد؟ 43- جشن نمیه شعبان تولد چه کسی است ؟ 44-برای نیمه ی شعبان چه باید بکنیم  تا هرچه با شکوه تر برگزار شود؟ 45- چرا خانم معلم از شکسته شدن عینکش خیلی ناراحت نشد ولبخند زد ؟ 46- چرا نرگس از انتخاب شدن کاردستی اش خوش حال نشد؟ 47- برای چه نرگس را تشویق کردند؟ 48- وقت خواندن نماز صبح چه موقع می باشد؟ 49- وقت خواندن نماز ظهر وعصر ......................ووقت خواندن نماز مغرب وعشاء........................ می باشد. 50-مامسلمانان درهرشبانه روز چند نوبت نماز می خوانیم ؟نام ببرید؟ 51-ما مسلمانان چند رکعت نماز می خوانیم ؟   خانوادگی               سوالات هدیه های آسمان پایه دوم                     خانم سرابی 1-سلام کردن چند ثواب دارد ؟ الف) 62ثواب              ب) 70 ثواب                ج) 69 ثواب                 د) 1ثواب 2-کدام یک زودتر سلامی کند؟ الف) کوچک تر       ب) بزرگ تر            ج) کسی که به جمع وارد شود           د) هیچکدام      3- برای چه وضومی گیریم ؟ الف) برای خداوند                    ب) برای پاگیزگی              ج) برای نماز           د) برای دعا 4- وقتی کسی به ما هدیه می دهد ازاو .......................... 5- قرآن پیام .........................است 6- خورشید ..........................و...............................دارد 7- برای دیدن رنگین کمان چه چیزهایی باید وجود داشته باشد ؟ الف) آفتاب- ابر         ب) ابر – باران          ج) آفتاب – باران             د) ابر – تگرگ 8- ابرها- باران – آفتاب – آواز بلبل ها را ......................برای ما آفریده است . الف) طبیعت                ب) آسمان               ج) خداوند                    د) ابر 9- وقتی همدیگر می بینیم اولین کاری که می کنیم چیست ؟ 10- چراغ آسمان  کدام است ؟ الف) ماه            ب) ستاره             ج) خورشید              ج) مریخ 11- آقای پستچی یک نامه آورده بود من.............................. الف) نامه را از او گرفتم                               ب) درنامه را باز کردم ب) نامه را گرفتم واز او تشکر کردم              د) نمی دانم چه کار کنم 12- کسی که به ما هدیه می دهد می فهمیم که او ........................... الف) مارا دوست دارد               ب) به ما محبت دارد         ج) به فکر مابوده است             د) هرسه مورد 13- چگونه از خدا تشکر می کنیم ؟ الف) نماز می خوانیم                ب) فرمان های خدا را می پذیریم ج) دعا می کنیم                     د) به زیارت می رویم 14- در وضو گرفتن بعد از شستن صورت کدام درست است ؟ الف) شستن دست راست               ب) مسح دست چپ ج)شستن دست چپ                       د) مسح پاها 15- اگر کسی به ما مهربانی کند ماهم سعی می کنیم ................................. 16- خداوند کدام یک را بیشتر دوست دارد ؟ الف) گناهکاران              ب) بدکاران              ج) نیکوکاران              د) هیچ کدام 17-چه آرزوهایی داری که دوست داری خداوند آنها را برآورده کند؟2 تا ازآن ها را بنویس. 18- ..................یعنی گفتگو با خدا . الف) دعا کردن            ب) شکر کردن          ج) نماز خواندن         د) قرآن خواندن 19- امام حسین (ع) درباره ی سلام کردن چه حدیثی را فرموده اند ؟ 20- چگونه باید سلام کرد ؟ الف) آهسته  وآرام        ب) بلند وآشکار         ج) آرام وآشکار             د) آهسته ویواش 21- کدام یک فایده بیشتری به ما می رساند؟ الف) باد                   ب) ابر                      ج)ماه                       د) خورشید 22- اگر خورشید نباشد چه می شود ؟ 23- برای ساختن یک قایق چه چیزهای نیاز داریم ؟ الف) میخ وچوب        ب) میخ وپارچه        ج) تشت وپارچه          د) هرسه مورد 24- برای چه کارهایی وضو می گیریم ؟ 25- اولین کاری که برای وضو گرفتن انجام می دهیم چیست ؟ الف) مسح سر                   ب) شستن دست ها              ج) نیت            د) مسح پا     1- کدام یک بهتر است زود تر سلام کند ؟      الف) فرزندان به پدر و مادر        ب)  دانش آموزان به معلم          ج) پدر و مادر به فرزندان             د) الف و ب    2- کدام یک زودتر باید سلام دهند ؟     الف) سواره به پیاده                  ب) کسی که وارد جمع می شود      ج) کافر به مسلمان                     د)  الف وب    3- سربازان چگونه به فرمانه خود سلام می دهند ؟     الف) با زبان                   ب) با گذاشتن انگشتان دست کنار سر          ج) با سر                         د) با لبخند    4- سلام کردن چند ثواب دارد ؟     الف) نودوهفت ثواب          ب) هفتاد و نه ثواب                   ج)  شصت و نه ثواب         د) چهل و هفت ثواب     5- حدیث سلام کردن را کدام امام فرموده اند ؟     الف) امام علی(ع)              ب) امام حسن (ع(     ج) امام سجاد (ع)               د) امام حسین (ع(     6- وقتی کسی را می بینیم اوّلین کاری که انجام می دهیم چیست ؟    الف ) رو بوسی کردن           ب)احوال پرسی کردن                 ج) سلام کردن                   د) هر سه مورد     7-چه کسی اول باید سلام کند ؟     8- امام حسین (ع) در مورد سلام کردن چه می فرمایند؟    9- چگونه بايد سلام کرد ؟                    درس دوم : مثل خورشيد     1  - کدام يک فايده بيشتری به ما می رساند ؟    الف ) باد                         ب) ابر                                     ج) ماه                             د) خورشيد   2- گیاهان برای رشد خود بیشتر به کدام یک نیاز دارند ؟    الف ) نور خورشید            ب) گرمای خورشید                   ج) خاک                           د) کود     3- خورشید چه چیزهای به ما می رساند ؟     الف) نور                       ب) گرما                                  ج) انرژی                        د) هرسه مورد     4- اگر خورشید نباشد .............    الف) گل ها و گیاهان می میرند            ب) حیوانات می میرند            ج) انسان ها می میرند                        د) هر سه مورد     5- خورشید را ........... به ما هدیه داد .    الف) آسمان                    ب) خداوند                                 ج) شب                              د) روز     6- چراغ آسمان کدام است ؟     الف) ماه                        ب)ستاره                                   ج)خورشید                       د)  مریخ    7- از دوستی ابر و خورشید چه چیزی به وجود می آید ؟     الف) باران                 ب)رنگین کمان                            ج) خورشید ابری              د) باد     8-کدام یک  از آفریده های خداوند نور و گرما دارد؟     9- با کشیدن دایره چه چیز های می توانی بکشی ؟                                        درس سوم : ابر ها می آیند      1- ابر ها چگونه ساخته می شوند ؟     الف) بوسیله ی باد ها               ب) بخار شدن آب                 ج) بوسیله ی نسیم                    د) از ابر       2- برای دیدن رنگین کمان چه چیز هایی باید وجود داشته باشد ؟     الف ) آفتاب – باران                 ب) ابر – باران                       ج) آفتاب – ابر                     د) ابر – تگرگ     3- ابر ها ،باران ، آفتاب ، آواز بلبل ها را ........................... برای ما آفریده است .     الف ) خداوند                           ب)طبیعت                            ج) آسمان                               د) هر سه     4- برای ساختن یک قایق چه چیز هایی نباز داریم ؟     الف) میخ و چوب                     ب) میخ و پارچه                     ج) تشت و پارچه                       د) الف و ج     5- ما کار دستی می سازیم تا ....................    الف ) سر گرم شویم              ب) پول بگیریم                  ج) وقتمان بگذرد             د) از زیبایی آن لذت ببریم                                        درس چهارم : با دوستانم ....     1- کدام یک به ما مهربانی می کنند ؟    الف ) خداوند                    ب) پدر و مادر               ج) هر دو مورد      2- یک گل چگونه به ما مهربانی می کند؟     الف ) رنگ ها زیبا تر به چشم ما می رسد              ب) بوی خوب به ما می رساند         ج) الف و ب      3- آقای پستچی یک نامه آورده بود . من ……………..    الف ) من نامه را از او گرفتم               ب) نامه را گرفتم و از او تشکر کردم     ج) در نامه را باز کردم    درس پنجم : هدیه های او    1- من دوست دارم روز تولدم را جشن بگیرم . چون همه با من …………… و به من …………..    الف) مهربانی می کنند – هدیه می گیرند            ب) هدیه می گیرند – هدیه می دهند    ج) هدیه می دهند- هدیه می گیرند                   د) مهربانی می کنند – هدیه می دهند     2- کسی که به ما هدیه بدهد ، می فهمیم که او ………….    الف) ما را دوست دارد                ب) به ما محبت دارد                  ج) به فکر ما بوده                     د) هر سه     3- چگونه از خدا تشکر می کنیم ؟    الف) نماز می خوانیم             ب) فرمان های خدا را می پذیریم         ج) دعا می کنیم                    د) به زیارت می رویم      4- به کلما ت به هم ریخته ی زیر چه کلمه ای اضافه کنیم ، تا بتوانیم جمله ای بسازیم ؟                              داده اند، همه ی ، از ، به ، تشکر می کنم ، که ، کسانی ، من      الف ) هدیه ای       ب) زحمت           ج) تشکر                   د) دوستان      5- آیا می توانی بگویی کدام یک از گزینه های زیر جز هدیه های خداوند نیست ؟     الف) محبت به پدر و مادر         ب) خوش اخلاقی     ج) سلامتی       د) نامهربانی     6- اگر کسی به ما هدیه داد ما باید از او ……………… کنیم .     7- اگر کسی به ما مهربانی کرد ما چه باید بکنیم ؟    8- چه کسی پروانه ها را آفرید و پرواز را به پرندگان آموخت ؟              الف) پیامبران      ب) دانشمندان        ج) آموزگار         د) خداوندبزرگ                                                    درس ششم : همه چیز از توست   1- دعا یعنی چه ؟     الف) شکر کردن             ب) گفتگو با خدا            ج) نماز خواندن    2-  جمله ی به هم ریخته  با کدام کلمه کامل می شود ؟                 تو – که – و – بدهی – از – به – مادرم – سلامتی – پدر – می خواهم      الف)  پدرم            ب) مادرم                ج) خدایا                 د) ای خورشید                                                      درس هفتم : برای پاکیزگی       1- برای چه کار های وضو می گیریم ؟   الف) خواندن نماز             ب) خواندن قران           ج) خواندن دعا          د) الف و ب      2-  اولین کاری که برای وضو گرفتن انجام می دهیم چیست ؟    الف) نیت            ب) مسح دست        ج) مسح پا                    د) خواندن دعا      3- بعد از نیت کردن برای گرفتن وضو ، وضو چند مرحله دارد ؟    الف) 5              ب) 6                     ج) 7                    د)8     4- مرحله ی سوم وضو گرفتن کدام است ؟    الف) شستن دست راست                                                  ب) شستن دست چپ      ج) مسح دست راست                                                      د) مسح پای راست      5- در هنگام وضو گرفتن کدام کار را آخر انجام می دهیم ؟     الف) دست ها را می شوییم             ب) مسح سر                  ج) صورت را می شوییم        د) مسح پا     6- آخرین قسمت نماز دو رکعتی کدام گزینه است ؟     الف) تشهد           ب) رکوع                    ج) سجده                          د) سلام     7- در یک نماز دو رکعتی چند بار سجده می رویم ؟    الف) 4                  ب) 2                       ج) 5                                د) 3      8- مسلمان در یک شبانه روز چند رکعت نماز می خواند ؟    الف) 3 مرتبه                          ب) 5 مرتبه                           ج) 6 مرتبه                      د) 2 مرتبه    9- چه موقع اذان می گویند ؟    الف ) صبح                              ب) غروب                          ج) ظهر                      د) همه ی مورد    10- ستون دین چیست ؟     الف) روزه                 ب) حج                          ج) نماز                        د) جهاد     10- تصویر مقابل کدام مرحله از وضو گرفتن را نشان می دهد ؟    الف) مسح دست راست    ب) شستن دست چپ    ج) شستن دست راست    د) سشتن دست چپ    11- تصویر مقابل کدام مرحله از وضو گرفتن را نشان می دهد ؟    الف) مسح پای راست    ب) مسح پای چپ    ج) شستن پای چپ    

نوشته شده توسط صولت شریفی در جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۹۱

 

:: نبودم!!
:: دانلود از مدرسه نیوز
:: مدرسه نیوز
:: پیک دوم
:: دروغ =/= راست
:: ساعت
:: پیک دوم
:: کمکم کنید
:: ریاضی - املاء دوم
:: پیک ها
:: درخواست یک کودک
:: پاورپوینت جمع سرکلاس نمایش داده شد
:: ریاضی از سایت همگام
:: ریاضی و علوم از ترنم تلاش
:: سیب قرمز 8 و پیک 9


چطور زندگی کنم ؟

پرسیدم..... ، چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با كمی مكث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی .

sol_sharifi@yahoo.com

:: :: قالب وبلاگ
:: استخاره
:: وبلاگ سومی ها - وبلاگ خودم
:: پیکو فایل - آپلود فایل
:: انیمیشن ریاضی و علوم دوم سایت پویا
:: سایت مجازی کودک تبیان
:: انیمیشن - تلویزیون استانی
:: آفتاب مهربانی - اول جالب-ابراهیمی
:: طلب خیر از خدا
:: طرحی برای مدرسه - علی سواری
:: وبلاگ آموزگار ملک آباد کوهرنگ
:: هزاران گنج -جالب
:: مرکز نوآوری مرآت
:: دانش آموزان والت - صالح
:: رادیو 670
:: جملات حکیمانه و اشعار زیبا - قهرمانی
:: موسسه خیریه امام هادی (ع) - محقق
:: وبلاگ یک شهرضایی از شهرضا
:: تک پیامک
:: پیام با تصویر زیبا
:: سایت مجازی کودکان - جالب
:: تلویزیون اردک
:: اتل متل توتوله - داستان و شعر
:: باغ قرآن
:: موسیقی و فیلم سایت مهر
:: وب سایت عالی علمی آموزشی - مرادی
:: لگو
:: وب ششم معلم خوانساری - مهدوی
:: وب 6 بندر انزلی - جالب
:: محتوای آموزشی خیلی جالب برای همه دروس - همگام
:: آموزش ریاضیات -احمدپور
:: قرآن فلش
:: وب دوم - آقای لقائی
:: وب کبوتر حرم - کار گروه دوم
:: مدرسه نیوز
:: سوسو سایت - اجتماعی جالب
:: وب لحظه های فیروزه ای
:: وب دبستان ابن سینا - آزمون الکترونیکی
:: با کلاس اولی ها - خانم توکلی - همه پایه ها
:: آموزشی و پرورشی - مجید نیا - معلم دهاتی
:: سایت دوردانه 12 - امام زمان (عج)
:: وب دوم - آهنگری
:: آموزش ابتدایی و تربیتی - عالی تحقیق و پژوهش
:: شکلک - انیمیشنی
:: وب آموزش اینترنتی - صالحانی
:: آموزش زبان انگلیسی - مکالمه و ...
:: وب معلمی و هنر معلمی - عزیزی
:: پاورپوینت خارجی
:: وب تکناز جالب
:: م مثل معلم
:: پایگاه اطلاع رسانی تربیت معلم
:: نیمکت - دومی
:: نشریه نازک- معلم بندر
:: روان شناسی نگرش -
:: وب رضوی - عاشقانه های من
:: سرود های کودکانه با متن و شعر- هدهد
:: سایت کاردستی - جالبه و ساده
:: دانلود کتاب - موبایل 100
:: قلم چی
:: وب نماز - 5 اکتبر - کوثری
:: 5 دبستانی - خیلی عالی
:: پاور پوینت و جملات زیبا
:: آپلود فایل راحت
:: انيميشن رياضي - رشد
:: آموزش خط تحريري - سايه بوني - خاني
:: book
:: انیمیشن علوم
:: سایت منطقه 6 تهران
:: دبستان سجادیه محل کارم
:: کتاب ورق زن ( هوشمند ایرانیان)
:: پاورپوینت ادبیات جالب و جامع
:: بانک پاور پوینت
:: فرشته ها - كارهاي قشنگ داره - بهلولي
:: پت - انیمیشن شبیه سازی ابتدایی و ...
:: مرجع پاور پوینت
:: رنگ آميزي
:: اریگامی با فیلم
:: کربلائیان
:: وب جدیدخانم مرضیه لک - مشکلات دانش آموزان ابتدایی
:: تجربه های آموزشی قرآنی - خانم نوری
:: اوقات شرعی
:: ایده های ناب
:: سایت علوم - کهکی
:: معرفی وبلاگ های آموزشی
:: علوم پارسا - اسلاید علوم دانه - نور - موج - صدا - ...
:: نرم افزار نگارا
:: کاردستی قدم به قدم
:: اول ابتدایی رامشیر
:: وب ریاضی آ - ابراهیمی جالب و عالیه
:: وب حرفه کلاله با ارزش و خوب
:: وب جالب انتقال تجربیات
:: وب علوم راهنمایی المپیاد
:: وب علوم راهنمایی
:: وسایل نوآوری آموزشی
:: ایده های ناب
:: سایت قرآن با ترجمه همزمان
:: خرید وسایل کمک آموزشی
:: سوالات و نرم افزار چهارم ابتدایی
:: دانلود نرم افزار رایگان
:: فرصت دیجیتالی برای معلمان و مدیران
:: دانلود فایل صوتی و مذهبی
:: انجمن مجازی معلمان
:: فرنیا
:: گروه آموزشی 4 قشم
:: انجمن مجازی دانش آموزی
:: دانش افزا دوم
:: فیلم آموزشی دروس دوم
:: آزمایشات فیزیک
:: آزمایشات فیزیک
:: انیمیشن علوم 2
:: دوم ابتدایی 1390
:: گروه های درسی تالیف
:: پاور پوینت قشنگ
:: دانلود مقاله
:: ریاضی سوم ابتدایی
:: مجله تندرستی
:: بانک سوالات راهنمایی و دبیرستان علامه طباطبایی
:: موسیقی کودکانه
:: انواع بازی - پازل - هوش - حافظه - دقت
:: روانشناسی کودک
:: جملات زیبا
:: آرشیو موسیقی دلخواه
:: شبکه رشد
:: (زیبا سایت) معلمان و ...
:: ابزار وبلاگ
:: سایت کودکان اسلامی ایرانی
:: کلاس ساکت دوم
:: سایت بوشهر
:: سایت آموزش ریاضی
:: سایت آموزش قرآن
:: زیبا و دوست داشتنی با قلب
:: نرم افزار
:: شاتل
:: سرگذشت دانشمندان
:: آپلود کلیپ آرت
:: دبستان ها
:: زیارت مجازی
:: کمک درسی دوم
:: وبلاگ آموزش ابتدایی منطقه 6
:: سایت آزمایش
:: پیک آموزشی- آقای لطفی
:: دنیای مجازی آموزش- پویا
:: جزیره دانش بچه ها
:: کتابک
:: شکوفه ها
:: سفر مجازی
:: جالبه
:: معلم توانا
:: ترجمه قرآن
:: بانک سوال راهنمایی
:: جوانه ها 6 تا 12 سال
:: فرهنگیان بخوانند
:: نقاشی
:: شکلک
:: شبکه کودک عالیه ها!
:: زمین - هوا- زلزله...
:: آموزش های جالب تصویری
:: سایت علوم راهنمایی قشنگه
:: مراکز قرارداد بیمه طلایی
:: کارهای قشنگ
:: سایت جالب و خوب
:: شعر - داستان - شاهنامه و...
:: شاعران و کتابها یشان
:: گنجینه علوم راهنمایی و فیزیک
:: علوم برای همه ( راهنمایی) سوال و...
:: داروخانه مدرن جالبه
:: ذحور
:: داستان و دانستنیها
:: وکام 2
:: کتاب الکترونیکی
:: dvb
:: روان
:: دوم سما
:: تیکه های قشنگ
:: گلهای دوم - خانم اکبریان
:: آموزگار
:: توصیفی
:: زیتون جالبه
:: ادبی
:: آئین مهر ورزی
:: اختلالات یادگیری
:: دوم خانم جعفری - نمونه سوال
:: گیاه درمانی
:: ریاضیات برای همه
:: تست ریاضی برای همه
:: دانلود کتابخانه الکترونیکی
:: آگهی استخدام
:: وبلاگ دوم نظرآباد
:: بازی ریاضی
:: 2فرشته آسمانی - نياكي
:: دانلود سخنرانی دکتر هلاکویی
:: سایت رهیار ریاضی جالبه
:: دانلود فونت فارسی
:: فلش علوم
:: آزمایش ساده از هند
:: دانلود نرم افزار فیزیک
:: قاصدک - دکتر فرهنگ
:: سک سک (کاردستی)
:: حکایت و داستان
:: سایت سوال های جالب دوم
:: معلمان ابتدایی خوب
:: تابلوی شعر و متحرک و ...
:: سوال 2 - اندیشه معلم
:: کتاب جدید دوم
:: آموزش آنلاین فرهنگیان- آقای پناهی
:: سایت کرمان و آموزش های مفید
:: فلش قرآن کریم
:: بابا نان داد -گشتی
:: نرم افزار مدارس
:: ایستگاه علوم جالب
:: گروه های آموزشی دوم جالب
:: آزمون 5 دبستان
:: شما می توانید انگلیسی یاد بگیرید جالبه
:: بازی ریاضی در تبیان
:: آواشناسی الفبای فارسی در پیک آموزشی
:: قرآن 1 و 2 قشنگه
:: دفتر تالیف کتاب درسی
:: وب خانم ملکی
:: آموزشی فرهنگی دبستان
:: آبی دریا
:: دانلود برای موبایل
:: سایت آموزش ریاضی برای همکاران
:: بچه های بندر عباس - دوم خانم رسولی
:: تصاویر متحرک زیبا
:: کاردستی زیبا -روزگارنو
:: یار مهربان - دوم ابتدایی
:: وب کلاس دومی ها سلام- خانم مقری
:: امین و آزاده - کلاس اول
:: وبلاگی برای معلمان - خلقتی
:: سوال های علوم راهنمایی جالبه
:: سایت ریاضی انگلیسی قشنگه
:: تدریس برتر - نرم افزار ارزشیابی توصیفی
:: دوم - فریمان
:: وب دوم - شکوفه های زندگی
:: وب اول و دوم - بابا آب داد -آقای موسوی
:: سخنان بزرگان آماده چاپ
:: سایت بهداشت محیط ایران پر محتوا
:: تلاشگران - ششم ابتدایی
:: جدول متقاطع اگر دوست داری حل کن
:: ترنم تلاش - دوم خانم حبیبی
:: پروانه 80 - وب دوم ابتدایی-خانم طاهری
:: نقاشی متحرک بکش
:: مجله نهالک مهدوی
:: بانک سوال امتحانی همه - و 6
:: کتابخانه مجازی صوتی و تصویری
:: وب دفتر سفید دومی ها- خانم آگاهی
:: وب دوم - شکوفه دوم جالب !شهناز 90
:: وب دوم - خانم اسماعیل زاده
:: وب دوم - آقای جواد بوجاری
:: وب دوم - اندرزگو
:: وب شاپرک دومی ها - خانم مختاری
:: همشاگردی سلام - بانک سوال
:: وبلاگ دومی ها - خانم افسری
:: وبلاگ دومی ها - سعادت
:: وب دوم -بنيادامام باقر (ع)
:: وب دوم - فرشته هاي كلاس دوم -خانم رحماني
:: بچه های مدرسه دومی ها - معلم
:: وب دوم درس ها - آقای واله
:: وب دوم - چهرزاد -هنگویه
:: وب دوم - دبستان شهدای خوی - آقای مرادنیا
:: وب دوم شاهد شهرضا
:: وبلاگ شراره ها و شکوفه ها - جباری
:: وب پايه اول محراب - خانم اسماعيلي
:: مدرسه خلاق - دفتر 1و 2 - آقای قاسمي راد
:: وب اول - يه غريبه بقايي ( كشكولانه)
:: وب چهارم -آموزش ابتدایی برای معلمان صادقی
:: جملات زیبا - طالبی
:: فقط مدرسه - احمدگری - ابتدایی
:: حکایت و داستانک - گراوندی
:: هنا و منا - ساقی
:: وب دبستان پیوند
:: طعم شیرین چهارم
:: دبستان احسان 1
:: کاشان - یوسفی - گروه های آموزشی 2 ابتدایی
:: اول - بابا ماهی داد
:: خاطره رنگی
:: دبستان مصطفی خمینی - جالب
:: تربیت ماندگار - اخوانی
:: سراب سبزی
:: دبستان نامی
:: ششم دلفان - خیلی جالب و کامل
:: موج دوم - آقای عزیز زاده
:: هنری - یاقوت کبود
:: کلاس دومی ها - خانم مقری
:: معلم 98 - با سوالهای دوم پاک دشت
:: دبستان پژوهش - حسینی وب دومی ها
:: وب دوم- شکوفه های زندگی - خانم دارا
:: دبستان جاوید
:: جهان آموزش - صالح
:: عرفان زندگی-
:: زنبور دانا- خلاقیت
:: قالب بلاگفا:: هفته دوم بهمن ۱۳۸۸
:: آذر ۱۳۹۲
:: آبان ۱۳۹۲
:: مهر ۱۳۹۲
:: شهریور ۱۳۹۲
:: مرداد ۱۳۹۲
:: تیر ۱۳۹۲
:: خرداد ۱۳۹۲
:: اردیبهشت ۱۳۹۲
:: فروردین ۱۳۹۲
:: اسفند ۱۳۹۱
:: بهمن ۱۳۹۱
:: ادامه ی آرشیو ماهانه

 صفحه نخست | ايميل ما | آرشیو مطالب | لينك آر اس اس | عناوین مطالب وبلاگ |پروفایل مدیر وبلاگ |  طراح قالب

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by sharif50
Design By : wWw.Theme-Designer.Com